TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Duran Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında her türlü şirket faaliyet ve işlemleri ile ticaret hukukuna ilişkin konularda hukuki görüş ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Şirket birleşme ve devralma projelerinde risk ve uyuşmazlık kontrolünün yapılması, kurumların mevcut durum analizlerinin yapılması, ticari ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, şirketler arası protokollerin düzenlenmesi, haksız rekabet, sermaye artırım ve azaltımları, müdür atanması ve temsil yetkilerinin belirlenmesi, iç yönerge çıkartılması, yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları, adres ve unvan değişiklikleri, ana sözleşme tadilleri gibi hususlarda da çalışmalar yapmaktayız.

Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerinden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

 1. Haksız rekabet davaları
 2.    İflas ve iflas erteleme davaları
 3.    Marka-patent başvuru ve davaları
 4.    Şirketlerin alacak davaları
 5.    Ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi davalar

Danışmanlık Hizmetleri

 1. Acente sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 2. Distribütörlük sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 3. Franchising sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 4. Hissedarlık sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 5. Hisse senetleri ve tahvil ile diğer sermaye piyasası hukuku işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 6. Hukuki durum tespit raporlaması
 7. İnşaat sözleşmelerin denetlenmesi, düzenlenmesi
 8. İrtibat bürolarının kurulması, denetlenmesi
 9. Know-how sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 10. Leasing sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 11. Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 12. Mal-hizmet alım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 13. Marka koruma
 14. Satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 15. Sponsorluk sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 16. Şirket Genel kurul toplantıları ve diğer hukuki zorunlulukların, defter ve kayıtlarının denetlenmesi, düzenlenmesi
 17. Şirket birleşmeleri ve devralmalarının denetlenmesi, düzenlenmesi
 18. Şirketin kambiyo senetlerinin düzenlenmesi
 19. Şirkete verilen kambiyo senetlerinin kontrol edilmesi ve denetlenmesi
 20. Ticari faturaların denetlenmesi
 21. Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi
 22. Ticari kredi sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 23. Organize Sanayi ve serbest bölgelerde yatırımların hukuki danışmanlığı
 24. Yabancı şirketlerin Türkiye’deki yatırımlarının hukuki danışmanlığı
 25. Yerli şirketlerin yabancı ülkelerdeki yatırımlarının hukuki danışmanlığı
 26. Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş sözleşmeleri ve kuruluş işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 27. Yönetim (management) sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

GELİN, BU ALANINDA BİRLİKTE ÇALIŞALIM

Çünkü güçlü kadromuzla hizmet vermeye hazırız. Çünkü Durak Hukuk olarak müvekkilimizin haklarını korumak, hakkın iadesini sağlamak adına adına titizlikle çalışıyoruz.

İLETİŞİM