İDARE HUKUKU

İdare Hukuku, kişiler ve topluluklar ile yürütme ve onun teknik uzantısı olan idare arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında Duran Hukuk Bürosu, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri:

  1. Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar
  2. İptal davaları
  3. Tam yargı davaları (tazminat talebi içeren davalar)
  4. Vergi uyuşmazlığından doğan davalar

Danışmanlık Hizmetleri:

  1. İdari dilekçelerin denetlenmesi, düzenlenmesi
  2. İdari işlemlerde gerekli evrakların düzenlenmesi, denetlenmesi
  3. İmar planlaması ve imar ruhsatı işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
  4. Şirketlerin vergi mevzuatı çerçevesinde denetlenmesi, aksaklıkların düzeltilmesi

GELİN, BU ALANINDA BİRLİKTE ÇALIŞALIM

Çünkü güçlü kadromuzla hizmet vermeye hazırız. Çünkü Durak Hukuk olarak müvekkilimizin haklarını korumak, hakkın iadesini sağlamak adına adına titizlikle çalışıyoruz.

İLETİŞİM