BORÇLAR HUKUKU

Duran Hukuk Bürosu borçlar hukuku alanında uzman kadrosuyla, tüm davalarda dava vekilliği hizmeti verdiği gibi bu  kapsama giren ve her tür hukuki ilişkilerin kurulmasını sağlayan sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve uygulanmasına yönelik sizlere kaliteli bir hizmet sunmayı amaçlamaktadır.

Büromuzun vermiş olduğu hizmet alanlarından Borçlar Hukuku çatısı altındaki alanlarımız:

  • Tazminat Hukuku

Duran Hukuk Bürosu, haksız fiil, trafik kazası, ifa yükümlülüğün yerine getirilmemesi gibi çeşitli nedenlerle meydana gelen maddi ve manevi zararların karşılanması amacıyla, tazminat hukuku alanında sizlere hizmet sunmaktadır.

Basın hukuku ile iç içe geçen tazminat davalarına yoğunluklu hizmetlerimiz bulunmaktadır. Bu kapsamda tüm ülke genelinde faaliyet gösteren yazılı ve görsel yayın yapan tüm basın kurumlarına karşı tazminat davaları ile bu kapsamda hizmet vermekteyiz.

  • Kira Hukuku

Duran Hukuk Bürosu, taşınır veya taşınmaz malların kiralanmasında kira sözleşmesinin düzenlenmesi, site ve iş hanı yönetiminin üstlenilmesi ve yürütülmesi, kira ilişkisinden kaynaklanan dava ve icra işlemlerinin takibi olmak üzere kira hukuku alanında çeşitli hizmetler sunmaktadır.

  • Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler, gerek gerçek ve gerekse tüzel kişilerin her türlü hukuki ilişkilerini ortaya koyan, bunların kapsamını, içeriğini ve çerçevesini belirleyen, hak ve yetkiler ile sorumlulukları tespit eden oldukça önemli hukuki metinlerdir.

Günümüzde, kişiler, şirketler veya ortaklıklar arasında, şirket birleşmeleri ve devralmalar, yeniden yapılandırma, borçların tahsili, acentelik, kiralama, dağıtım ve lisans sözleşmeleri, yerel ve uluslararası ticari sözleşmeler, nakliye, lojistik sözleşmeler, ekipman finansmanı ve kiralama, menkul ve gayrimenkul hukukundan kaynaklanan sözleşmeler, hizmet sözleşmeleri, gibi sayılamayacak kadar geniş bir alanda her türden sözleşmeler yapılmaktadır.

Duran Hukuk Bürosu, şirketlere ve şahıslara, ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak sözleşmelerin hazırlanması, hazırlanmış olan sözleşmelerin incelenmesi veya tadil edilmesi, yeni sözleşmeler yapılması ve sözleşmelerin yapılması ile ilgili müzakerelere katılma, ön protokol hazırlama gibi konularda hukuki destek vermekte ayrıca şirketlere yönelik bu genel sözleşmelerin yanında, uzlaşma, gayrimenkul alım satımı gibi değişik sözleşmelere ilişkin olarak da hukuki destek sağlamaktadır.

GELİN, BU ALANINDA BİRLİKTE ÇALIŞALIM

Çünkü güçlü kadromuzla hizmet vermeye hazırız. Çünkü Durak Hukuk olarak müvekkilimizin haklarını korumak, hakkın iadesini sağlamak adına adına titizlikle çalışıyoruz.

İLETİŞİM