AİLE VE MİRAS HUKUKU İLE DİĞER MEDENİ HUKUK

Aile hukuku, nişanlılık, evlilik, boşanma ve ailenin korunması ve evliliğe ilişkin genel hükümleri; miras hukuku, miras bırakanın vefat etmeden önce yaptığı işlemler ile vefatından sonra mirasçılar arasında hakkın paylaşılmasını; diğer medeni hukuk ise, velayet, vesayet, kayyım, nüfus, yaş, evlatlık, babalık ve diğer genel hükümleri düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında Duran Hukuk Bürosu olarak  hizmetlerimiz,  vekillik hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık  hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri:

 1. Aile konutu ve uygulamaları
 2. Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar
 3. Boşanma davaları
 4. Evlat edinme izin davası
 5. Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması
 6. Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri
 7. Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları
 8. Mirasçılık belgesinin alınması
 9. Mirasçılık belgesinin iptali davaları
 10. Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
 11. Mirasta defter tutulması
 12. Nafaka davaları
 13. Nişan bozulmasından doğan davalar
 14. Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları
 15. Tazminat davaları
 16. Tapu ve nüfus müdürlüklerinde isim düzeltilmesi, değiştirilmesi, yaş düzeltilmesi ve kazai rüşt davları
 17. Tenfiz davaları
 18. Terekede ihtiyadi tedbirler
 19. Tenkis ve mirasta iade davaları
 20. Velayet davaları
 21. Vesayet ve kayyım davaları
 22. Vasiyetnamenin iptali davaları

Danışmanlık Hizmetleri:

 1. Aile hukukuna ilişkin korunma önlemlerinin alınması
 2. Aile konutu üzerindeki hakların denetlenmesi
 3. Eşler arası hukuki sorunların denetlenmesi ve giderilmesi
 4. Eşler arası mal rejiminin denetlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması
 5. Mirasçılık haklarının korunması ve denetlenmesi
 6. Nafaka takibi
 7. Velayetin denetlenmesi
 8. Vesayetin denetlenmesi

GELİN, BU ALANINDA BİRLİKTE ÇALIŞALIM

Çünkü güçlü kadromuzla hizmet vermeye hazırız. Çünkü Durak Hukuk olarak müvekkilimizin haklarını korumak, hakkın iadesini sağlamak adına adına titizlikle çalışıyoruz.

İLETİŞİM