GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul hukuku, içerisinde bir çok detayları ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş ve uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. Bu alanda, hukuki danışmanlık vekillik hizmeti almadan hareket etmek, ileride ciddi sıkıntılara yol açtığı gibi, geri dönüşü imkansız zararlara ve hak kayıplarına da yol açmaktadır.

Duran Hukuk; uzun yıllar arazi alım satımı, gayrimenkul geliştirme projeleri, ipotek ve irtifak hakkı gibi aynı hakların tesisi, uzun süreli kira sözleşmeleri, konut ve ticari tesis projelerinin satışları, finansman projeleri gibi çeşitli emlak işlemlerinde uluslararası ve yerel bankaları, finansal kuruluşları, gayrimenkul geliştirme şirketlerini, özel yatırım fonlarını, inşaat şirketlerini, kurumsal ve bireysel yatırımcıları temsil etmiştir.

Duran Hukuk Bürosugayrimenkul hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri:

 1. Ecrimisil davaları
 2. Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i)  davaları
 3. Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar
 4. İpotek ihtilaflarından doğan davalar
 5. İstihkak davaları
 6. İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları
 7. Kamulaştırma davaları
 8. Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar
 9. Kira bedelinin tespiti davaları
 10. Önalım (şüfa) davaları
 11. Tapu iptal ve tescil davaları
 12. Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi
 13. Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar
 14. Tahliye davaları

Danışmanlık Hizmetleri:

 1. Alım – satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 2. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 3. Gayrimenkul alım satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri için hukuki danışmanlık
 4. Gayrimenkullerin hukuki ve maddi durumu için araştırma  ve değerlendirme
 5. Hukuki durum tespit raporlaması
 6. İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 7. İpotek ve rehin tesisi işlemleri
 8. İnşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 9. İlgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması
 10. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 11. Kiralama Sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 12. Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık
 13. Mevzuatın yakından takibi ve müvekkilin konu hakkında bilgilendirilmesi
 14. Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
 15. Tapu işlemleri
 16. Yönetim planı hazırlanması

GELİN, BU ALANINDA BİRLİKTE ÇALIŞALIM

Çünkü güçlü kadromuzla hizmet vermeye hazırız. Çünkü Durak Hukuk olarak müvekkilimizin haklarını korumak, hakkın iadesini sağlamak adına adına titizlikle çalışıyoruz.

İLETİŞİM